Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

  • Kêu gọi đầu tư
  • >
  • Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị mới khóm 5, phường 1, thành phố Cà Mau

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị mới khóm 5, phường 1, thành phố Cà Mau

Tên dự ánDự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị mới khóm 5, phường 1, thành phố Cà Mau

Mục tiêu dự án: Là khu dân cư đô thị với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Sự phù hợp với quy hoạch: Dự án đã có Danh mục DA thu hồi đất năm 2020; QH chi tiết 1/500; kế hoạch phát triển nhà ở và danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất

Hình thức đầu tư: Đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất

Quy mô dự án: Diện tích 22,9 ha

Vốn dự kiến: 878 tỷ

Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020

Địa điểm: Phường 1, thành phố Cà Mau

Diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng: 22,9 ha

Hiện trạng khu đất: Đất chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng

Xem thêm: Dự án mở rộng khu dân cư Đông Bắc quảng trường TTVH

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC