Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

Dự án mở rộng khu dân cư Đông Bắc quảng trường TTVH

Tên dự ánDự án mở rộng Khu dân cư Đông Bắc Quảng trường Văn hóa trung tâm (Khu C), thành phố Cà Mau

Mục tiêu dự án: Là khu dân cư đô thị với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội

Sự phù hợp với quy hoạch: Dự án đã có Danh mục DA thu hồi đất năm 2019; Quy hoạch chi tiết 1/500; KH phát triển nhà ở và danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất

Hình thức đầu tư: Đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất

Quy mô dự án: Diện tích 51,75 ha

Vốn dự kiến: 1.278,6 tỷ

Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020

Địa điểm: Phường 9, Tp Cà Mau

Hiện trạng khu đất: Đất chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu dân cư Đông Bắc Quảng trường Văn hóa Trung tâm (Khu C), phường 1, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉ lệ 1/500

Xem thêm: Dự án nhà ở thương mại

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC