Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

  • Kêu gọi đầu tư
  • >
  • Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bờ Bắc thị trấn Cái Đôi Vàm

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bờ Bắc thị trấn Cái Đôi Vàm

Tên dự án: Xây dựng tuyến đường Bờ Bắc thị trấn Cái Đôi Vàm

Mục tiêu dự án: Nhằm từng bước hình thành và phát triển khu dân cư trên cơ sở đẩy mạnh công nghiệp, du lịch và dịch vụ, đồng thời có thể phát huy được vai trò là điểm tựa để phát triển nông thôn.

Hình thức đầu tư: Đầu tư theo hình thức đối tác công tư – Hình thức hợp đồng BT

Quy mô dự án:

Đường phố khu vực
– Chiều dài tuyến dự kiến: 2,54Km (kể cả chiều dài cầu);

– Cầu trên tuyến: Tải trọng: 0,65HL93 và người đi 0,3 tấn/m².

Vốn dự kiến: 154 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện dự án: 2020 – 2021

Địa điểm: Huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng : Khoảng 18,2 ha (Diện tích sử dụng đất xây dựng tuyến đường khoảng 4,7ha; Diện tích giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án khác khoảng 13,5 ha)

Hiện trạng khu đất:

Vị trí xây dựng dự án thuộc thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau có ranh giới được xác định như sau:
+ Phía Đông giáp với Kinh lô I.
+ Phía Tây giáp với Kinh Bảy Sử.
+ Phía Nam giáp với khu dân cư ven sông Cái Đôi Vàm.
+ Phía Bắc giáp với đất nông nghiệp.

– Hiện nay khu đất dự kiến xây dựng tuyến đường vẫn còn là khu đất nuôi trồng thủy sản của dân, chưa có các cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ cho các hoạt động của đầu tư xây dựng tuyến đường.

Xem thêm: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trung tâm bờ Bắc thị trấn Sông Đốc

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC