Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

  • Kêu gọi đầu tư
  • >
  • Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trung tâm bờ Bắc thị trấn Sông Đốc

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trung tâm bờ Bắc thị trấn Sông Đốc

Tên dự án: Xây dựng tuyến đường trung tâm bờ Bắc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời

Mục tiêu dự án: Đáp ứng nhu cầu lưu thông khu vực thị trấn Sông Đốc với các khu vực lân cận và đi thành phố Cà Mau, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội góp phần đưa thị trấn Sông Đốc thành đô thị loại IV trong tương lai.

Hình thức đầu tư: Đầu tư theo hình thức đối tác công tư – Hình thức hợp đồng BT

Quy mô dự án:

  • Chiều dài đường 4,6 Km.
  • Cấp đường: Đường đô thị, cấp IV

Vốn dự kiến: 306 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện dự án: 2020 – 2021

Địa điểm: Huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng : 44,76 ha (trong đó: 17,16 ha diện tích thu hồi theo bề rộng đường quy hoạch; 27,60 ha diện tích thu hồi thêm hai bên đường, mỗi bên 30m để tạo quỹ đất tái định cư)

Hiện trạng khu đất:

Dự án nằm phía bờ Bắc thị trấn Sông Đốc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

  • – Điểm đầu (Km0+00): Đấu nối với tuyến đường Tắc Thủ – Rạch Ráng – Sông Đốc, cách mố MB cầu Trùm Thuật khoảng 130m.
  • – Điểm cuối (Km5+764,90): Đấu nối với tuyến đường đê biển Tây

Ưu đãi đối với dự án: Theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018

Kết cấu hạ tầng:

Đoạn từ Km0+00 đến Km1+867: Nền đường quy hoạch không nằm trên phần kênh dân cư hiện hữu nên không san lấp kênh.

Đoạn từ Km1+867 đến Km3+251,65 và đoạn Km4+429,59 đến Km5+755: Toàn bộ công trình nằm trên tuyến kênh hiện hữu. Đoạn kênh này sẽ được san lấp bằng cát đen đến cao độ +0,70 trước khi thi công các hạng mục công trình khác.

Xem thêm: ĐBSCL: Cần một đầu mối điều phối chung hoạt động xúc tiến đầu tư

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC