HOTLINE: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@GMAIL.COM

Liên hệ | Hotline: 0290 3540458 – Email: ipeccamau@gmail.com
Search
Close this search box.

Di tích lịch sử (Saray Meanchey) chùa Cao Dân

Chùa Cao Dân nằm bên bờ sông Bạch Ngưu là một trong những ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer có truyền thống cách mạng lâu đời – là nơi nuôi giấu cán bộ hoạt động trong hai cuộc kháng chiến và cũng là điểm sinh hoạt cộng đồng, tín ngưỡng tôn giáo của người Kinh và Khmer quanh vùng.

Di tích lịch sử (Saray Meanchey) chùa Cao Dân

Xem thêm: Khu Căn cứ Tỉnh Ủy Xẻo Đước

ipec.com.vn

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC