Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

Đền thờ vua Hùng

Đền có lịch sử cách nay trên 150 năm. Lúc đầu, đền thờ Vua Hùng được xây dựng bằng cây lá, rất đơn sơ. Dân ở đây thường gọi là “Miếu Ông Vua”. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, ngôi đền nhiều lần bị bom đạn tàn phá. Có lúc, ngôi đền phải di dời nhiều lần để yên ổn tổ chức lễ giỗ cũng như tránh sự tàn phá của chiến tranh.
Đến năm 2006, đền thờ Vua Hùng được xây dựng bằng bê-tông, cốt thép, mặt tiền cặp ngay quốc lộ 63, có cổng, có sân rộng, thuận tiện cho việc tổ chức các buổi lễ tại đền.

Đền thờ vua Hùng

Xem thêm: Di tích lịch sử (Saray Meanchey) chùa Cao Dân

ipec.com.vn

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC