Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

Đầu tư xây dựng điểm du lịch khu di tích Bác Ba Phi

Tên dự ánĐầu Tư Xây Dựng Điểm Du Lịch Khu Di Tích Bác Ba Phi, Xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời

Mục tiêu dự án: Phát triển kinh tế – xã hội.

Sự phù hợp với quy hoạch:

  • Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của huyện/thành phố Cà Mau: Phù hợp (Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của UBND tỉnh Cà Mau, về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Trần Văn Thời đến năm 2020).
  • Quy hoạch sử dụng đất: Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất của xã Khánh Hải theo Quyết định số1494/QĐ-UBNDngày 08/8/2013; có thể bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất chung của huyện.
  • Quy hoạch xây dựng: Phù hợp (Quyết định số 6336/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND huyện).

Hình thức đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Quy mô dự án: Công trình cấp 3.

Vốn dự kiến: 45 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020

Địa điểm: 71 thửa đất tờ bản đồ số 7, 8, tại ấp Lung Tràm, xã Khánh Hải, Trần Văn Thời

Diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng: 6,8 ha

Hiện trạng khu đất:

  • Hiện thuộc quản lý của đơn vị nào: Đất sạch (dân hiến) 0.3ha do UBND xã Khánh Hải quản lý, đất của hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng là 6,5ha.
  • Đất ở nông thôn, đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa.
  • Chưa giải phóng mặt bằng

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỂM DU LỊCH KHU DI TÍCH BÁC BA PHI

Xem thêm: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị mới khóm 5, phường 1, thành phố Cà Mau

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC