Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

  • Tin tức du lịch
  • >
  • Cà Mau hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng

Cà Mau hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng

Cà Mau phấn đấu đến năm 2025, đón khoảng 2,8 triệu lượt khách, trong đó khách du lịch quốc tế đón 16.000 lượt; tổng thu từ du lịch khoảng 8.460 tỷ đồng.

Mũi Cà Mau.
Mũi Cà Mau.

Cà Mau vừa ban hành Kế hoạch 29/KH-UBND về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Cà Mau đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch nhằm định hướng và khai thác tối đa tiềm nặng lợi thế du lịch của tỉnh, đẩy nhanh tốc độ phát triển du lịch, phấn đấu từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Theo đó, mục tiêu của tỉnh Cà Mau tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch đồng bộ hiện đại, các dự án phát triển khu, điểm du lịch trọng tâm của tỉnh; xây dựng phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, có thương hiệu và sức cạnh tranh trên cơ sở khai thác giá trị tài nguyên du lịch tự nhiên gắn với phát huy giá trị di sản văn hoá của tỉnh, Kế hoạch tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp như: đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch; kêu gọi đầu tư phát triển du lịch; đầu tư phát triển hệ cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; chú trọng xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch; tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, đẩy mạnh liên kết hợp tác phát triển du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch…

Ngành du lịch tỉnh Cà Mau phấn đấu đến năm 2025, đón khoảng 2,8 triệu lượt khách, trong đó khách du lịch quốc tế đón 16.000 lượt; tổng thu từ du lịch khoảng 8.460 tỷ đồng. Đến năm 2030, đón 4,7 triệu lượt khách, trong đó khách du lịch quốc tế đón 74.000 lượt.

Tổng thu từ du lịch khoảng 16.000 tỷ đồng. Tập trung định hình và phát triển các khu, điểm du lịch theo quy hoạch tỉnh cùng với kết cấu hạ tầng kỹ thuật  đồng bộ phù hợp với điều kiện địa phương; tập trung đầu tư phát triển Khu du lịch Mũi Cà Mau đủ điều kiện được công nhận là Khu du lịch Quốc gia.

Xem thêm: Cà Mau không xa

Huy Tự baodautu.vn thực hiện

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC