Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

  • Kêu gọi đầu tư
  • >
  • Phê duyệt đề cương dự án xây dựng hình ảnh, thương hiệu địa phương tỉnh Cà Mau đến năm 2025

Phê duyệt đề cương dự án xây dựng hình ảnh, thương hiệu địa phương tỉnh Cà Mau đến năm 2025

Ngày 20/9/2021, Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân đã ký Quyết định số 1829/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương tổng quát Dự án “Xây dựng hình ảnh, thương hiệu tỉnh Cà Mau đến năm 2025”.

Theo đó, Dự án Xây dựng hình ảnh, thương hiệu tỉnh Cà Mau đến năm 2025 do Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện với sự phối hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính và Sở Thông tin và Truyền thông tập trung xây dựng hình ảnh, thương hiệu trên 05 nhóm ngành chính gồm: hình ảnh tổng thể tỉnh Cà Mau; hình ảnh ngành du lịch tỉnh Cà Mau; hình ảnh ngành nông – lâm – ngư nghiệp tỉnh Cà Mau; hình ảnh môi trường đầu tư, chính quyền tỉnh Cà Mau và hình ảnh văn hóa, di tích, ẩm thực đặc trưng tỉnh Cà Mau.

Với quan điểm xác định rõ tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của tỉnh Cà Mau trong tương lai; xây dựng hình ảnh tỉnh Cà Mau gắn liền các giá trị, các hình ảnh “đặc trưng” là thế mạnh của tỉnh, nâng cao ý thức, tình yêu quê hương và niềm tự hào bản sắc văn hóa của người dân tỉnh Cà Mau; xây dựng bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Cà Mau tạo tiền đề cho việc xây dựng thương hiệu của tỉnh nhà, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, xuất khẩu hàng hóa, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội cũng như góp phần tạo nên sự thống nhất, đồng thuận, đồng lòng giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong thực hiện các chính sách phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới. Dự án Xây dựng hình ảnh, thương hiệu tỉnh Cà Mau đến năm 2025 sẽ là kế hoạch hành động tổng thể nhằm định hình nên một hình ảnh tỉnh Cà Mau tích cực, khác biệt, đặc sắc trong các đối tượng truyền thông mục tiêu, làm nên một “thương hiệu Cà Mau” có định vị rõ ràng, tập trung, hấp dẫn và độc đáo dựa trên những điều kiện kinh tế đặc thù, giá trị văn hóa, lịch sử, con người và tài nguyên thiên nhiên khác biệt, là nền tảng, là nguồn động lực để phát triển tỉnh Cà Mau trong tương lai.

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN XÂY DỰNG HÌNH ẢNH, THƯƠNG HIỆU ĐỊA PHƯƠNG TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2025
Hoạt động đặt lợp, bắt cua của người dân – Ảnh Thanh Tuấn

Đồng thời, thông qua 08 mục tiêu chính gồm hoàn thiện giải pháp xây dựng chiến lược hình ảnh, chiến lược thương hiệu chung của tỉnh và các nhóm ngành nghiên cứu khảo sát của tỉnh Cà Mau; làm cơ sở để chuyển đổi chiến lược hình ảnh thương hiệu tỉnh thành các giải pháp, sản phẩm hình ảnh thương hiệu cụ thể để truyền thông, quảng bá.

Hoàn thành thiết kế, xây dựng, chuẩn hóa hình ảnh nhận diện thương hiệu, hệ thống nhận diện chung và các ngành của tỉnh theo hướng dễ nhận diện, dễ ghi nhớ, tạo thiện cảm, thể hiện được những nét nổi bật riêng của tỉnh.

Tạo nền tảng để triển khai các sự kiện, kế hoạch truyền thông của tỉnh; giúp các đối tượng khách hàng mục tiêu dễ dàng nhận diện, tạo sự khác biệt và duy nhất của tỉnh Cà Mau so với các địa phương khác trong và ngoài nước.

Tạo nên hình ảnh, thương hiệu tỉnh Cà Mau ấn tượng, khác biệt và nhất quán trong tâm thức của các khách hàng mục tiêu.

Đặc sản Tôm đất khô nổi tiếng của tỉnh Cà Mau – Ảnh: Thanh Tuấn

Cụ thể hóa các chiến lược phát triển và các chính sách lớn của tỉnh thành các hoạt động và các thông điệp truyền thông nhất quán, giúp cho các đối tượng mục tiêu dễ dàng tiếp nhận.

Góp phần đẩy mạnh thương hiệu nhận diện của tỉnh, tăng sức cạnh tranh, đưa tỉnh Cà Mau trở thành một điểm đến hấp dẫn, có uy tín trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; thu hút các nhà đầu tư, nhà sản xuất và cư dân lao động có trình độ cao đến sinh sống và làm việc tại Cà Mau.

Góp phần hoàn thiện việc xây dựng chính quyền Cà Mau kiến tạo, thân thiện và hiệu quả.

Nâng cao ý thức, tình yêu quê hương và niềm tự hào là người công dân Cà Mau.

Việc thực hiện Dự án, các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong việc xây hình ảnh, thương hiệu tỉnh Cà Mau trong thời gian qua sẽ được phân tích, đánh giá cụ thể. Từ đó, tỉnh sẽ xây dựng các chiến lược để xây dựng hình ảnh, thương hiệu của tỉnh và chuyển thể thành các giải pháp, sản phẩm cụ thể như: xây dựng biểu chưng (logo), câu khẩu hiệu (slogan), bộ từ khóa công cụ tiềm kiếm, xây dựng, tổ chức các chương trình, sự kiện để đẩy mạnh hình ảnh, thương hiệu tỉnh; xây dựng truyền thông trên các kênh truyền thông, mạng xã hội

Xem thêm: Cà Mau mời gọi đầu tư 14 dự án

Minh Huệ iPEC thực hiện

Bài viết xem nhiều

Lịch sự kiện

Tin nổi bật

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC