Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

  • Hoạt động thương mại
  • >
  • Nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Cà Mau

Nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Cà Mau

Năm 2018, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (viết tắt là OCOP) giai đoạn 2018-2020 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và được tổ chức triển khai trên phạm vi cả nước

Đối với Cà Mau, mặc dù là một địa phương đi sau cả nước (đến tháng 4 năm 2020, Chương trình OCOP tỉnh Cà Mau mới được triển khai trên địa bàn tỉnh), nhưng ngay từ khi bắt đầu, Cà Mau đã xác định Chương trình OCOP là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp và nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Do đó,  Cà Mau đã phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, đặc biệt là cấp xã trong triển khai Chương trình OCOP; khéo léo lồng ghép triển khai cùng với các chương trình đã thực hiện như Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đề án tái cơ cấu nông nghiệp và Chương trình khởi nghiệp để tạo được bước đột phá về chất lượng và số lượng sản phẩm được công nhận từ 3 sao trở lên.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, lũy kế đến nay tỉnh có 128 sản phẩm của 61 chủ thể trên địa bàn 09 huyện và thành phố Cà Mau được công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Trong đó, có 06 sản phẩm OCOP được công nhận 4 sao và 122 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao.

 

Ông Nguyễn Bá Thuấn – Chi Cục Trưởng Chi Cục Phát triển nông thôn phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Ngày 24/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 418/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Vì vậy, để cập nhật kiến thức, cũng như nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Cà Mau, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (Retaq), tổ chức “Lớp tập huấn cho cán bộ thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Cà Mau năm 2023” từ ngày 28/7/2023 đến ngày 30/7/2023 tại thành phố Cà Mau.

Đối tượng lớp tập huấn là cán bộ trực tiếp hỗ trợ, tư vấn hồ sơ tham gia OCOP trên địa bàn huyện, thành phố Cà Mau, thành viên tổ tư vấn, giúp việc cho Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện và cấp tỉnh tham gia (60 học viên).

Tiến sĩ Đặng Văn Cường (đứng giữa) – Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (Retaq) chụp ảnh lưu niệm cùng học viên lớp tập huấn

Sau khi kết thúc tập huấn, học viên nắm được những điểm then chốt của OCOP và những điểm mới triển khai Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung vào: Bộ máy tổ chức; Chu trình OCOP thường niên từ cấp xã đến cấp huyện, tỉnh; Phân cấp trong công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm của cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương; Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng OCOP; Những nội dung có thể được ngân sách hỗ trợ khi tham gia, triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn các địa phương. Ngoài ra, học viên hiểu được bản chất sản phẩm OCOP trong phát triển các loại sản phẩm của xã, huyện, vai trò của Tài nguyên bản địa trong kinh tế thị trường; hiểu được quy trình, thủ tục đăng ký, lập hồ sơ cho các chủ thể tham gia chương trình OCOP và biết rõ hơn về một số công cụ kích cầu tiêu thụ và xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP.

Xem thêm: Con tôm Cà Mau đón Festival

Nguyễn Đức Xinh

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC