Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

Một năm sôi động của xúc tiến thương mại Cà Mau

Sau 02 năm với nhiều hoạt động hủy và tạm hoãn do ảnh hưởng của COVID-19, từ quý II năm 2022 các hoạt động Xúc tiến thương mại đã được iPEC triển khai thực hiện mạnh mẽ, trong đó có nhiều hoạt động điểm nhấn, mang tính biểu tượng và khích lệ cao như lần đầu tiên tỉnh Cà Mau tổ chức sự kiện tôn vinh sản phẩm OCOP, lần đầu tiên sản phẩm OCOP Cà Mau tham gia xúc tiến thương mại ngoài nước,…

Dưới đây là một số hoạt động xúc tiến thương mại nổi bật của iPEC trong năm 2022.

Xem thêm: Tỉnh Cà Mau tiếp, làm việc với tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO)

Xuân Anh

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC