Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

Khu dân cư bờ Đông sông Cái Tàu

Tên dự ánKhu dân cư bờ Đông sông Cái Tàu

Mục tiêu dự án: Tạo chỗ ở ổn định cho cán bộ, nhân dân, đồng thời tạo nơi mua bán kinh doanh thêm thu nhập gia đình, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương

Sự phù hợp với quy hoạch: Phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt ở Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 17/09/2015 của UBND huyện U Minh về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư bờ Đông sông Cái Tàu, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành

Hình thức đầu tư: Mời gọi đầu tư trực tiếp 100% vốn doanh nghiệp, đấu giá, đầu thầu quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

Quy mô dự án: Tổng diện tích khu quy hoạch 74 ha, cung cấp dịch vụ là khu nhà ở thương mại, nhà ở dân cư, trung tâm dịch vụ thương mại

Vốn dự kiến: theo đề xuất của nhà đầu tư

Tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến 2019 – 2021

Địa điểm: Khóm 3, thị trấn U Minh, huyện U Minh

Hiện trạng khu đất: Đất chưa thu hồi

Khu dân cư Bờ Đông sông Cái Tàu

Xem thêm: Dự án khu dân cư bờ Bắc thị trấn Sông Đốc

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC