VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ (U MINH HA NATIONAL PARK)

31/05/2021

Vườn Quốc gia U Minh Hạ là một trong ba điểm bảo tồn đất ngập nước tại ĐBSCL và vào ngày 25/6/2009 được UNESCO công nhận là một trong ba khu rừng thuộc vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Mũi Cà Mau.

ipec.com.vn

Tin liên quan