Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

Dự án khu dân cư bờ Bắc thị trấn Sông Đốc

Tên dự ánDự án khu dân cư bờ Bắc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời

Mục tiêu dự án: Khu đô thị mới có đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh

Sự phù hợp với quy hoạch: Dự án đã có Danh mục DA thu hồi đất năm 2019; Quy hoạch chi tiết 1/500

Hình thức đầu tư: Đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất

Quy mô dự án: Diện tích 39,3 ha

Vốn dự kiến: theo đề xuất của nhà đầu tư

Tiến độ thực hiện dự án: năm 2020

Địa điểm: Khóm 7, 8, 9 thị trấn Sông Đốc

Hiện trạng khu đất: Đất chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng

Cà Mau tìm nhà đầu tư Khu dân cư bờ Bắc thị trấn Sông Đốc hơn 667 tỷ | Báo Đấu thầu

Xem thêm: Dự án Khu đô thị mới Năm Căn, huyện Năm Căn

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC