HOTLINE: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@GMAIL.COM

Liên hệ | Hotline: 0290 3540458 – Email: ipeccamau@gmail.com
Search
Close this search box.

Dự án khu dân cư bờ Bắc thị trấn Sông Đốc

Tên dự ánDự án khu dân cư bờ Bắc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời

Mục tiêu dự án: Khu đô thị mới có đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh

Sự phù hợp với quy hoạch: Dự án đã có Danh mục DA thu hồi đất năm 2019; Quy hoạch chi tiết 1/500

Hình thức đầu tư: Đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất

Quy mô dự án: Diện tích 39,3 ha

Vốn dự kiến: theo đề xuất của nhà đầu tư

Tiến độ thực hiện dự án: năm 2020

Địa điểm: Khóm 7, 8, 9 thị trấn Sông Đốc

Hiện trạng khu đất: Đất chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng

Cà Mau tìm nhà đầu tư Khu dân cư bờ Bắc thị trấn Sông Đốc hơn 667 tỷ | Báo Đấu thầu

Xem thêm: Dự án Khu đô thị mới Năm Căn, huyện Năm Căn

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC