Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

Song hành cùng startup

Hội đồng ra đời với mục tiêu cao cả nhất, vì trách nhiệm cộng đồng, cống hiến giá trị bản thân cho xã hội, đào tạo, cố vấn, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các dự án.

CÙNG Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở các tỉnh thành chưa đồng đều

Phiên họp đầu tiên của Ban điều hành Hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia mở rộng

Cùng với việc xây dựng, hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST), có khả năng tăng trưởng nhanh, dựa trên tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới, Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia (viết tắt là VSMA) ra đời.

VSMA với sứ mệnh sẽ trở thành một cấu phần quan trọng của hệ sinh thái, góp phần xây dựng hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, gắn với mục tiêu Đề án 844/ QĐ-TTG (Đề án 844) của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Khoa học & Công nghệ chủ trì và thực hiện.

Sự ra đời của VMSA cũng chính là sự nối tiếp và phát triển kết quả thực hiện một số nhiệm vụ đào tạo huấn luyện viên, cố vấn khởi nghiệp sáng tạo của Đề án 844 do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp chủ trì thực hiện trong 2 năm 2018- 2019.

Với mục đích tăng cường hợp tác, kết nối nguồn lực trong và ngoài nước để hỗ trợ và nâng cao năng lực cho hệ sinh thái và cộng đồng khởi nghiệp ĐMST của Việt Nam. VSMA triển khai nhiều hoạt động trực tiếp như đào tạo nâng cao năng lực; xây dựng và hình thành đội ngũ cố vấn các địa phương; cố vấn trực tiếp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh; các hoạt động tư vấn, đánh giá và xây dựng hệ sinh thái địa phương dựa trên lợi thế và nguồn lực, thê mạnh của từng vùng, địa phương. Các hoạt động này gắn với các hoạt động của Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia và VCCI và Đề án 844.

Với sự nỗ lực, công hiến, tâm huyết và trách nhiệm với xã hội của các thành viên VSMA, kỳ vọng sẽ trẻ thành một tổ chức tiên phong, lan toả tinh thần và chuyển tải thông điệp về ĐMST một cách đúng đắn nhất, góp phần vào sự phát triển kinh tế trong điều kiện mới.

Mục tiêu trong năm 2020 dự kiến sẽ có 30 cặp Mentor – Mentee được hình thành, hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái Khởi nghiệp tại 3 địa phương. Triển khai hiệu quả các hoạt động xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái để đóng gói và chuyển giao mô hình Khởi nghiệp này cho địa phương…

Xem thêm: Lớp tập huấn ngắn hạn về “Marketing Online”

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC