Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

Dự án khu nhà ở xã hội phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau

Tên dự ánDự án khu nhà ở xã hội phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau

Mục tiêu dự án: Nhà ở xã hội

Hình thức đầu tư: Đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất

Quy mô dự án: Diện tích 3,44 ha

Vốn đầu tư dự kiến: 99,4 tỷ

Địa điểm thực hiện dự án: Phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau

Hiện trạng khu đất: Đất sạch, đấu thầu theo chủ trương tại Công văn số 321/UBND-NNTN ngày 16/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Dự án Khu Nhà ở Xã Hội Phường Tân Xuyên - Cà Mau - FDI VIET NAM

Xem thêm: Khu gom rác thải sinh hoạt xã Việt Thắng

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC