Thông tin cần biết

Home » Tin tức » Xây dựng thí điểm 3 trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Xây dựng thí điểm 3 trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Theo hanoimoi.com.vn

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2021.

Năm hoạt động chính sẽ được tập trung triển khai trong năm 2021, gồm: Đẩy mạnh công tác truyền thông; tổ chức cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”; tuyên dương các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu, các dự án khởi nghiệp xuất sắc của học sinh, sinh viên; hỗ trợ đào tạo; tạo môi trường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

 Năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng thí điểm 3 trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Ảnh minh họa: Internet
 Năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng thí điểm 3 trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo kế hoạch, vòng chung kết cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ tư sẽ diễn ra vào tháng 11-2021.

Để tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng hoàn thiện mô hình thí điểm 3 trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, đặt tại các đơn vị: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Huế, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh; thí điểm mô hình đổi mới sáng tạo tại 12 trường trung học phổ thông tại ít nhất 3 địa phương.

Về công tác hỗ trợ đào tạo, kế hoạch xác định đây là một nội dung quan trọng từ nay tới cuối năm 2021. Các hoạt động sẽ được tập trung triển khai, gồm: Hình thành mạng lưới cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo, mạng lưới cán bộ tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp trong các trường phổ thông; đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo; tổ chức các khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp cơ bản; tổ chức hội thảo, giao lưu, kết nối các trường đại học Việt Nam với các trường đại học quốc tế…

TIN TỨC LIÊN QUAN