Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

Ưu đãi đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế

IKhu kinh tế
Loại thuếThuế suất ưu đãiThuế suất thông thườngGhi chú
Thuế thu nhập doanh nghiệpThuế suất ưu đãi 10% trong vòng 15 năm20%

Tính từ năm đầu tiên dự án đầu tư mới của doanh nghiệp có doanh thu căn cứ theo Nghị định số 218/2013/ND-CP

– Miễn thuế trong 4 năm – Giảm 50% trong 9 năm kế tiếpTính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế từ dự án đầu tư, căn cứ theo Nghị định số 218/2013/ND-CP
Thuế xuất nhập khẩuĐối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
– Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài.
– Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan
Căn cứ theo Nghị định số 134/2016/ND-CP
Thuế giá trị gia tăng– Hàng hóa và dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau không phải chịu thuế giá trị gia tăng – Hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng trong khu phi thuế quan sẽ được áp dụng mức thuế giá trị gia tăng 0%.Căn cứ theo Nghị định số 209/2013/ND-CP
Thuế tiêu thụ đặc biệtĐối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: – Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu vực phi thuế quan. – Hàng hóa từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan. – Hàng hóa được mua bán giữa các khu phi thuế quan với nhau, trừ hai loại hàng hóa sau: Hàng hóa đưa vào khu được áp dụng quy chế khu phi thuế quan có dân cư sinh sống, không có hàng rào cứng và xe ô tô chở người dưới 24 chỗTheo quy định tại Nghị định số 26/2009/NĐ-CP và Nghị định số 113/2011/NĐ – CP
Tiền
thuê đất và mặt nước
– Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản tối đa 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất. – Miễn tiền thuê đất sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản: + 15 năm đối với dự án không thuộc thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư. + 19 năm đối với dự án thuộc thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư. – Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuêđối với dự án thuộc thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư. – Miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê đất sau thời gian được miễn tiền thêu đất trong thời gian xây dựng cơ bản cho nhà đầu tư được nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng trong Khu kinh tế.Căn cứ theo Nghị định số 46/2014
Giảm, miễn tiền sử dụng đấtMiễn tiền sử dụng đất đối với dự án được nhà nước giao đất cóm thu tiền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động.
IIKhu công nghiệp
Thuế thu nhập doanh nghiệp– Miễn thuế trong 2 năm – Giảm 50% trong 4 năm kế tiếp 20%Tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế từ dự án đầu tư, căn cứ theo Nghị định số 218/2013/ND-CP
 
Tiền
thuê đất và mặt nước
Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê: – Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại các huyện trong tỉnh Cà Mau. – Dự án sử dụng đất xây dựng nhà ở cho công nhân của các khu công nghiệp. – Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản tối đa 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản: – 15 năm đối với dự án thuộc Danh mục ưu đãi đầu tư. – 11 năm đối với dự án còn lại.

Xem thêm: Công ty dịch vụ lữ hành Cà Mau

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC