Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

Trung tâm thương mại thị trấn U Minh

Tên dự ánTrung tâm thương mại thị trấn U Minh

Mục tiêu dự án: Tạo điều kiện mua sắm, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương

Hình thức đầu tư: Xã hội hóa

Quy mô dự án: 1.92 ha

Vốn dự kiến: Theo đề xuất của nhà đầu tư

Tiến độ thực hiện dự án: 2020

Địa điểm: Thị trấn U Minh, huyện U Minh

Diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng : 1.92 ha

Hiện trạng khu đất: Đất sạch có quy hoạch chi tiết xây dựng

Xem thêm: Đầu tư khu dân cư – dịch vụ – thương mại khu kinh tế Năm Căn

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC