Tin tức chung

Home » Tin tức » Trong 1 tháng phải chỉnh sửa hoàn thành Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Trong 1 tháng phải chỉnh sửa hoàn thành Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đây là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị lần thứ 16, Tỉnh uỷ khoá XVI diễn ra ngày 21/4.

Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Tiến Hải thông tin: “Vừa qua, Hội đồng thẩm định Trung ương do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đã thông qua Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên, các thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia đã đóng góp, gợi ý chỉnh sửa một số vấn đề, trong đó có khá nhiều nội dung cụ thể để tỉnh Cà Mau hoàn chỉnh, hoàn thiện, trình lại Hội đồng thẩm định Trung ương phê duyệt”.

Hội nghị lần thứ 16 của Tỉnh uỷ Cà Mau khoá XVI dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.

Đồng chí Lâm Văn Bi, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau báo cáo tại Hội nghị về tổng thể Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 20250; các nội dung đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương và đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học cho quy hoạch của tỉnh Cà Mau. Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định Trung ương, dự thảo quy hoạch của tỉnh Cà Mau ở mức độ khá, đảm bảo được những yêu cầu cơ bản của công tác quy hoạch, bao gồm tính đồng bộ và toàn diện trong ổn định và phát triển kinh tế – xã hội, khát vọng phát triển của tỉnh Cà Mau; xác định rõ các lĩnh vực thế mạnh, ưu tiên, tạo bước đột phá; phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương và có giải pháp, lộ trình thực hiện; tính dự báo, thích ứng…

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho rằng: “Quy hoạch không chỉ là nêu mục tiêu, nhiệm vụ chung chung; vấn đề là định hướng phát triển phải phù hợp, gắn với thực tiễn địa phương. Phải có đủ quyết tâm và giải pháp, lộ trình thực hiện, vì một Cà Mau phát triển nhanh, bền vững”.

Cà Mau xác định các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược là: Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với khai thác hiệu quả Cảng biển Hòn Khoai, Khu kinh tế Năm Căn; Đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông (đường cao tốc, đường ven biển, cảng biển, cảng hàng không), hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng du lịch; hình thành và phát triển 2 hành lang kinh tế theo hướng Bắc – Nam (Tp. Cà Mau – Cái Nước – Năm Căn – Đất Mũi) và hướng Đông – Tây (Tân Thuận – Sông Đốc) trên cơ sở kết nối đường cao tốc, đường ven biển, cảng hàng không, cảng biển và 5 cực tăng trưởng: Tp. Cà Mau – Năm Căn – Sông Đốc – Tân Thuận – Đất Mũi; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, nâng cao chất lượng CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đồng chí Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nêu ý kiến về quy hoạch lĩnh vực ngư – nông – lâm nghiệp.

Trong đó, Quy hoạch tỉnh Cà Mau đã được Hội đồng thẩm định Trung ương lưu ý các nội dung trọng tâm: Quy hoạch tỉnh Cà Mau cần xác định rõ hơn vai trò, vị trí của tỉnh Cà Mau trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; đánh giá, làm rõ mối quan hệ giữa các ngành, lĩnh vực, giải quyết được các chồng chéo giữa các quy hoạch ngành, lĩnh vực giai đoạn trước đây; làm rõ thêm các luận chứng khoa học, phương án khả thi để hiện thực hoá các lựa chọn đột phá trong quy hoạch; các nhiệm vụ đột phá trong quy hoạch cần được cập nhật, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế và có tính dự báo; liên kết, kết nối vùng và định hướng không gian phát triển cho tỉnh Cà Mau rõ ràng hơn, đồng bộ hơn.

Đồng chí Dương Huỳnh Khải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trăn trở: “Phải làm sao để Cà Mau phát triển xứng đáng với tiềm năng, lợi thế; trở thành một cực tăng trưởng trọng điểm của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai”.

Bên cạnh đó, một số vấn đề cụ thể như quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông; quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước ngọt, tài nguyên đất; cải thiện môi trường đầu tư; hình thành các khu, cụm công nghiệp; phát triển du lịch; kinh tế biển… của Cà Mau cũng cần thể hiện rõ nét hơn trong quy hoạch.

Hội nghị dành thời gian lớn để lắng nghe ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu. Trong đó, một số nhóm vấn đề được tập trung nhấn mạnh: Xác định rõ vai trò, vị trí và tính liên kết vùng của tỉnh Cà Mau gắn với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; quy hoạch chiến lược phát triển lĩnh vực ngư – nông – lâm tại Cà Mau; quy hoạch hệ thống đô thị; quy hoạch phát triển các cụm, khu công nghiệp. Vấn đề tiến hành triển khai Dự án Cảng Hòn Khoai, sớm đưa Cảng Hòn Khoai trở thành cú hích lớn cho sự phát triển của Cà Mau. Chú ý đến quy hoạch đất đai, vì đây là vấn đề có thể phát sinh nhiều vướng mắc nếu làm không sát với thực tế.

Phát triển du lịch là một trong những ưu tiên lớn trong định hướng phát triển của tỉnh Cà Mau trong tương lai (Ảnh: Du khách trải nghiệm du lịch tại Đất Mũi, Ngọc Hiển).

Chủ trì hội nghị đánh giá, ý kiến mà các đại biểu nêu có nhiều vấn đề đã được Hội đồng thẩm định Trung ương chỉ ra, Cà Mau đã nghiêm túc tiếp thu, bổ sung và hoàn chỉnh. Quan trọng là ở từng ngành, lĩnh vực, địa phương phải đánh giá xem quy hoạch tích hợp tổng thể đã phù hợp chưa; đặc biệt là giải pháp, lộ trình và công việc cụ thể để quy hoạch được triển khai, phát huy giá trị trên thực tế.

Theo không gian phát triển ngư, nông, lâm nghiệp ở Cà Mau được tổ chức, sắp xếp theo 3 vùng: Bắc Cà Mau, Nam Cà Mau và Hải đảo. Trong đó, vùng Bắc Cà Mau giữ gìn và bảo vệ hệ sinh thái ngọt theo tiểu vùng tại các địa bàn Thới Bình, U Minh, Trần Văn Thời, TP Cà Mau (Ảnh: Nông dân xã Trí Lực sản xuất vụ lúa trên đất nuôi tôm).

Một nội dung quan trọng khác của Hội nghị lần này là cho ý kiến và thông qua Dự thảo Quy chế làm việc (điều chỉnh, bổ sung) của BCH Đảng bộ tỉnh Cà Mau khoá XVI. Về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Tiến Hải lưu ý: “Ngay từ đầu nhiệm kỳ khoá XVI, BCH Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã xây dựng, ban hành quy chế làm việc. Tuy nhiên, qua thời gian triển khai, đúc rút các bài học kinh nghiệm thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới, quy định của Đảng; Trung ương cũng đã có những chỉ đạo, gợi ý điều chỉnh đối với Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh Cà Mau để đảm bảo tính khoa học, hiệu quả và vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng. Từ đó, BCH Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã nghiêm túc tiếp thu, cùng nhau bàn bạc, thảo luận để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc toàn khoá”.

Hình thành các trục phát triển Bắc – Nam; Đông – Tây cho Cà Mau. (Ảnh: Tuyến giao thông Đông – Tây kết nối Sông Đốc – Tân Thuận, huyết mạch chính cho trục phát triển Đông – Tây Cà Mau.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh Cà Mau khoá XVI cũng thống nhất về chủ trương không khuyến khích mời gọi đầu tư nhà máy điện sinh khối; các dự án, nhà máy gây ô nhiễm môi trường, phát thải khí nhà kính. Quyết tâm này gắn chặt với phương châm phát triển của tỉnh Cà Mau là nhanh nhưng phải bền vững; phát triển không đánh đổi môi trường.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hải yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền; các ngành phải quán triệt nghiêm túc, nỗ lực, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra theo chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là bám theo các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh.​​​​​

“Sắp tới, kỳ nghỉ lễ dài, Cà Mau sẽ tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch, thương mại – dịch vụ,  dự kiến lượng du khách sẽ về đông. Yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách. Các cơ quan đơn vị phải thực hiện nghiêm chế độ trực, đảm bảo tình hình ổn định của tỉnh nhà xuyên suốt kỳ nghỉ lễ. Về tình hình dịch Covid-19, tỉnh Cà Mau sẽ tăng cường về tiêm phòng, các điều kiện cần thiết cho phòng, chống dịch, nhất là việc thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn (2K) tại các địa điểm theo quy định”, đồng chí Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh./.

Quốc Rin baocamau.com.vn thực hiện

TIN TỨC LIÊN QUAN