Tin tức

Home » Tin tức » Tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bền vững

Tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bền vững

Chương trình thúc đẩy mô hình kinh doanh bao trùm ở Việt Nam sẽ được hỗ trợ triển khai bởi Ủy ban Kinh tế – Xã hội châu Á và Thái Bình Dương (ESCAP), tổ chức phối hợp với Quỹ Bill & Melinda Gates thông qua Dự án khu vực “Các mô hình kinh doanh bao trùm trong lĩnh vực nông nghiệp và hệ thống thực phẩm”.

Sáng 19/5, Ủy ban Kinh tế – Xã hội châu Á và Thái Bình Dương (ESCAP) phối hợp với Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức “Tọa đàm tham vấn về thúc đẩy kinh doanh bao trùm tại Việt Nam” nhằm chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận các cơ hội để thúc đẩy mô hình kinh doanh bao trùm trong nông nghiệp và hệ thống thực phẩm tại Việt Nam.

Đồng thời, giúp các doanh nghiệp tiếp cận và tham gia Dự án khu vực “Các mô hình kinh doanh bao trùm trong lĩnh vực nông nghiệp và hệ thống thực phẩm” (IBAgri), đồng thời, thúc đẩy triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 -2025 của Việt Nam.

“Tọa đàm tham vấn về thúc đẩy kinh doanh bao trùm tại Việt Nam”. Ảnh: Hoài Anh.

Theo Cục Phát triển Doanh nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh bao trùm là doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ và sinh kế trên cơ sở khả thi về mặt thương mại dù ở một quy mô nhất định hay có khả năng mở rộng, để những người sống ở đáy của “kim tự tháp kinh tế” có thể trở thành một phần của chuỗi giá trị kinh doanh cốt lõi của công ty với tư cách là nhà cung cấp, nhà phân phối, nhà bán lẻ hoặc khách hàng.

Mô hình kinh doanh này huy động người thu nhập thấp tham gia trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó, người thu nhập thấp có thể tham gia với vai trò là nhà cung ứng, khách hàng, nhà phân phối hay có thể là người lao động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra các giá trị chia sẻ.

Kinh doanh bao trùm mang lại 3 lợi ích, đó là cơ hội thị trường cho doanh nghiệp; cung cấp cho các nhóm người thu nhập thấp và bị thiệt thòi các cơ hội thu nhập trên mức thị trường và khả năng tiếp cận với các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu cùng giá cả phải chăng. Đồng thời, giúp Chính phủ cung cấp hàng hóa và dịch vụ có giá cả phải chăng và đưa mọi người thoát khỏi cảnh đói nghèo trên một quy mô nhất định.

Bà Trịnh Thị Hương, Trưởng phòng Tổng hợp và Chính sách, Cục Phát triển Doanh nghiệp cho biết: Các Chính phủ có thể khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh hướng tới người thu nhập thấp thông qua các chính sách thay đổi nhận thức, tư duy một cách tốt hơn về mô hình kinh doanh này, cũng như công nhận và trao giải thưởng với các biện pháp khuyến khích định hướng, đồng thời tạo điều kiện cho các dịch vụ và đầu tư hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển các mô hình kinh doanh bao trùm.

Nhận thấy tầm quan trọng của mô hình kinh doanh bao trùm trong việc tạo tác động xã hội trên quy mô lớn, các quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã bắt đầu đưa ra các chiến lược, chính sách để thúc đẩy mô hình kinh doanh này.

Bên cạnh đó, các quốc gia ASEAN đã thông qua “Chương trình thúc đẩy kinh doanh bao trùm ASEAN” vào năm 2017 và “Hướng dẫn thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh bao trùm trong ASEAN” vào năm 2020.

Năm 2019, Cục Phát triển Doanh nghiệp đã phối hợp tiến hành nghiên cứu về tình hình kinh doanh hướng tới người thu nhập thấp trong nước. Nghiên cứu đã phân tích hơn 100 doanh nghiệp và môi trường thuận lợi cho mô hình kinh doanh này ở Việt Nam. Dựa trên phân tích này, báo cáo đã đưa ra một số khuyến nghị chiến lược để thúc đẩy kinh doanh bao trùm tại Việt Nam.

Kết quả của nghiên cứu được trình bày vào năm 2021 và được Cục Phát triển doanh nghiệp tham khảo trong quá trình xây dựng chính sách, giải pháp để thúc đẩy mô hình kinh doanh này.

Báo cáo nhấn mạnh: Tháng 2/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 – 2025” nhằm thúc đẩy kinh doanh bền vững, bao gồm cả kinh doanh hướng tới người thu nhập thấp.

Chương trình đã quy định một số nội dung hỗ trợ nâng cao nhận thức về mô hình kinh doanh bao trùm, xây dựng công cụ đánh giá, đo lường và công nhận mô hình kinh doanh bao trùm, hỗ trợ các nội dung về đào tạo, tư vấn, công nghệ, thị trường cho các doanh nghiệp kinh doanh bao trùm và khuyến khích đầu tư vào mô hình kinh doanh này.

“Chương trình này sẽ được hỗ trợ triển khai bởi Ủy ban Kinh tế – Xã hội châu Á và Thái Bình Dương (ESCAP), tổ chức phối hợp với Quỹ Bill & Melinda Gates thông qua Dự án khu vực IBAgri với mục tiêu thúc đẩy việc áp dụng và thúc đẩy các mô hình kinh doanh sáng tạo hỗ trợ chuyển đổi nông nghiệp bao trùm, toàn diện”, bà Hương cho biết.

Hà Anh doanhnghiepvn.vn thực hiện

TIN TỨC LIÊN QUAN