Hỗ trợ doanh nghiệp

Home » Tin tức » Thông tin Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2022

Thông tin Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2022

Nhằm phối hợp thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2022 về nhu cầu tuyên truyền, phổ biến, triển khai, hướng dẫn các quy định pháp luật có liên quan về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV; quy định pháp luật về hoạt động của DNNVV; những khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý mà DNNVV gặp phải trong quá trình sản xuất, kinh doanh (Các doanh nghiệp có thể đặt câu hỏi về khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải đáp).

Nhằm phối hợp thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2022 về nhu cầu tuyên truyền, phổ biến, triển khai, hướng dẫn các quy định pháp luật có liên quan về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV; quy định pháp luật về hoạt động của DNNVV; những khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý mà DNNVV gặp phải trong quá trình sản xuất, kinh doanh (Các doanh nghiệp có thể đặt câu hỏi về khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải đáp). Để đảm bảo nội dung các hoạt động phù hợp, thiết thực, đáp ứng yêu cầu hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên địa bàn tỉnh Cà Mau, iPEC thông tin đến DNNVV nội dung hỗ trợ pháp lý như trên để nắm được nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho DNNVV. Mọi ý kiến của DNNVV gửi về Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, số 02, đường Hùng Vương, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Điện thoại: 0949261026 (Ngọc Trắc) – 0908736777 (Anh Hùng).

Thông tin văn bản có Tại Đây.

Phiếu đề nghị hỗ trợ pháp lý: Tải tại đây

TIN TỨC LIÊN QUAN