Thông báo

Home » Tin tức » THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN, NGĂN CHẶN HÀNH VI VI PHẠM PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN, NGĂN CHẶN HÀNH VI VI PHẠM PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Những ngày vừa qua, các lực lượng phòng chống dịch bệnh covid-19 đã triển khai quyết liệt các biện pháp để hạn chế sự lây lan dịch bệnh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid – 19, để tăng cường biện pháp phòng ngừa, đấu tranh,ngăn chặn các loại vi phạm liên quan đến dịch bệnh covid – 19. Sở Tư pháp đã nguyên cứu, biên soạn tài liệu tuyên truyền về một số hành vi vi phạm hành chính, hành vi có yếu tố cấu thành tội phạm trong phòng, chống dịch bệnh covid – 19.

Sở Tư pháp đăng tải công khai tài liệu tuyên truyền về một số hành vi vi phạm pháp hành chính, hành vi có yếu tố cấu thành tội phạm phổ biến trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật địa chỉ (http://pbgdpl.camau.gov.vn) để các sở, ban, ngành tỉnh; các huyện thành phố và các đơn vị liên quan, cá bộ, công chức, viên chức tiếp cận, nghiên cứu thực hiện.

Tài liệu đính kém theo thông báo này: https://drive.google.com/file/d/1Bn1clZ72q0X3h5qoCdDsGvj_B2xIpRVp/view?usp=sharing

Link toàn bộ văn bản thông báo: https://drive.google.com/file/d/1JtAIPwM7q6h5ee17icOopgzsjpBwPP74/view?usp=sharing

TIN TỨC LIÊN QUAN