LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BÀN

02/09/2019

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ phục vụ bàn

Thời gian: 30/9/2019

Địa điểm: Khách sạn Ninh Kiều 3, 999 Lê Khắc Xương, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau.

STT NỘI DUNG SỐ TIẾT
 

1

 

Tổng quan nghiệp vụ

1. Đặc điểm nghề nghiệp – Tác phong phục vụ

2. Thao tác căn bản

3. Kiến thức đồ uống

 

10

 

2

Quy trình phục vụ ăn Á:

1.  Bày bàn ăn Á theo thực đơn đặt trước và chọn món

2.  Chào đón khách và tiếp nhận yêu cầu gọi món

3.  Quy trình phục vụ

4.  Thanh toán, tiễn khách

5.  Xử lý các tình huống trong phục vụ

 

40

TỔNG CỘNG 50

Xem chi tiết thông báo: Tại đây

Tải file đăng kí: PHIEU DANG KY BOI DUONG

Sự kiện khác