Sự Kiện – Đào Tạo

Home » Sự Kiện – Đào Tạo
Mời tham gia Đoàn Giao dịch thương mại tại Nhật Bản 2020
Thời gian:
10/05/2020
10/05/2020 - 16/05/2020
Hình thức: Tại Hokkaido và Tokyo, Nhật Bản
MỜI THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN KỸ NĂNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NĂM 2019
Thời gian:
21/12/2019
21/12/2019 - 22/12/2019
Hình thức: Phòng máy Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau, 284 Trần Hưng Đạo, Phường 5, thành phố Cà Mau.
Lễ hội Hoa Ban Điện Biên năm 2020
Thời gian:
13/03/2020
13/03/2020 - 16/03/2020
Hình thức: tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Hội chợ Công nghiệp – Thương mại và Du lịch Bạc Liêu năm 2019
Thời gian:
19/11/2019
19/11/2019 - 25/11/2019
Hình thức: Ngang Quảng trường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu