Sự Kiện – Đào Tạo

Home » Sự Kiện – Đào Tạo
KHÓA HUẤN LUYỆN “LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH” VÀ CUỘC THI “NỮ DOANH NHÂN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH ĐỂ THÀNH CÔNG”
Thời gian:
24/09/2021
24/09/2021 - 24/09/2021
Hình thức: Học trực tuyến qua Zoom
THAM GIA ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG BẢO HỘ VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHO CÁC SẢN PHẨM ĐẶC THÙ VÀ ĐẶC SẢN Ở ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
Thời gian:
20/09/2021
20/09/2021 - 19/10/2021
Hình thức: Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Số 298, Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn trả kết quả.
DIỄN ĐÀN KẾT NỐI, TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG, THỦY SẢN TỈNH CÀ MAU
Thời gian:
18/09/2021
18/09/2021 - 18/09/2021
Hình thức: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau (iPEC)
Mời tham gia Hội chợ Công nghiệp – Thương mại và triển lãm sản phẩm OCOP Bạc Liêu
Thời gian:
18/12/2020
18/12/2020 - 24/12/2020
Hình thức: Ngang Quảng trường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu