Sự Kiện – Đào Tạo

Home » Sự Kiện – Đào Tạo
KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TỈNH CÀ MAU
Thời gian:
05/10/2021
05/10/2021 - 07/10/2021
Hình thức: Học trực tuyến qua Zoom
LỚP TẬP HUẤN PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG NGHIỆP BẰNG HÌNH THỨC ONLINE
Thời gian:
30/09/2021
30/09/2021 - 01/10/2021
Hình thức: Học trực tuyến qua Zoom
KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP
Thời gian:
05/10/2021
05/10/2021 - 07/10/2021
Hình thức: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau
KHÓA HUẤN LUYỆN TIÊU CHÍ XUẤT KHẨU QUA SÀN ALIBABA
Thời gian:
23/09/2021
23/09/2021 - 23/09/2021
Hình thức: Thông qua hình thức trực tuyến