18 12/20
Mời tham gia Hội chợ Công nghiệp – Thương mại và triển lãm sản phẩm OCOP Bạc Liêu
  • 18/12/2020 12:00 am - 24/12/2020 12:00 am
  • Ngang Quảng trường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu