18 11/20
Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2020
  • 18/11/2020 12:00 am - 21/11/2020 12:00 am
  • Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), số 799, đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.