Thông báo

Home » Tin tức » QUYẾT ĐỊNH SỐ 1556/QĐ-UBND KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI THEO CHỈ THỊ 16/CT-TTg

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1556/QĐ-UBND KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI THEO CHỈ THỊ 16/CT-TTg

Vừa qua, UBND tỉnh Cà Mau đã đưa ra quyết định kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chị Thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh Cà Mau. Quyết định kèo dài thời gian giãn cách xã hội lên theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian áp dụng kéo dài là 05 ngày, thực hiện từ 00 giờ ngày 16/8/2021

Trong thời gian giản cách: Yêu cầu người dân từ 19h ngày hôm trước đến 04h sáng ngày hôm sau hạn chế tối đa ra đường. Trừ những trường hợp sau: Lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch; thực hiện công tác khẩn cấp( đưa người đi cấp cứu, lực lượng phòng, chống thiên tai, cứu hộ; phòng cháy, chữa cháy); công nhân làm công tác vệ sinh quét dọn đường; sữa chữa xây dựng công trình cấp bách; phóng viên báo đài đi làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt được cấp giấy có thẩm quyền.

Link Full Công văn( có mộc đỏ): https://drive.google.com/file/d/1zaAiSUfl3e6OC7lpMEY-O-I2RnayErGv/view?usp=sharing

TIN TỨC LIÊN QUAN