Thông báo

Home » Tin tức » QUYẾT ĐỊNH SỐ 1442/QĐ-UBND KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI THEO CHỈ THỊ 16/CT-TTg

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1442/QĐ-UBND KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI THEO CHỈ THỊ 16/CT-TTg

Vừa qua, UBND tỉnh Cà Mau đã đưa ra quyết định kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chị Thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh Cà Mau. Quyết định kèo dài thời gian giãn cách xã hội lên theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian áp dụng kéo dài là 14 ngày, thực hiện từ 00 giờ ngày 02/8/2021

Link full văn bản: https://drive.google.com/file/d/1JPEbJyv8OMqXoPVqrfNM_MBUWnr5fNB1/view?usp=sharing

iPEC

TIN TỨC LIÊN QUAN