HOTLINE: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@GMAIL.COM

Liên hệ | Hotline: 0290 3540458 – Email: ipeccamau@gmail.com
Search
Close this search box.
  • Quy hoạch
  • >
  • Quyết định ban hành quy chế quản lí, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng chỉnh phủ trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định ban hành quy chế quản lí, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng chỉnh phủ trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Vừa qua ngày 18 tháng 06 năm 2021 Chủ Tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ký quyết định về quy chế quản lí, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng chính phủ trong cơ qua nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau và quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định ban hành quy chế quản lí, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng chỉnh phủ  trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 
 
 

Link tải Full Quyết Định: https://drive.google.com/file/d/17v7TT_PfMVEo6i2y34MTpuiqPYVQkeac/view?usp=sharing

Xem thêm: Thông qua điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cà Mau và đô thị Sông Đốc

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC