Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

  • Quy hoạch
  • >
  • Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội đảo Hòn Chuối, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội đảo Hòn Chuối, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Ngày 09/3/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 343/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội đảo Hòn Chuối, huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội đảo Hòn Chuối, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Nuôi bè cá bóp ven biển đảo Hòn Chuối

Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội đảo Hòn Chuối nhằm phục vụ cho việc thành lập xã đảo theo Đề án xây dựng đảo Thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 24/01/2014 (đảo Hòn Chuối là một trong 5 đảo được chọn quy hoạch là đảo Thanh niên) và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020.

Theo Quyết định phê duyệt, mục tiêu quy hoạch phát triển đảo Hòn Chuối là nâng giá trị sản xuất và tỷ trọng đóng góp của đảo Hòn Chuối vào phát triển kinh tế của huyện Trần Văn Thời và của tỉnh Cà Mau; hình thành cụm dân cư mới có quy hoạch đồng bộ, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống; bảo vệ có hiệu quả diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên đảo nhằm bảo vệ nguồn nước, chống xói mòn, chắn gió bão, xử lý chất thải, phòng chống các hoạt động đánh bắt trái phép; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Quy hoạch đã đưa ra phương hướng phát triển các ngành kinh tế – xã hội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 như: Thủy sản – lâm nghiệp – nông nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (nghề đan lưới, chế biến nước đá, nghề cơ khí chế tạo phục vụ sửa chữa tàu bè, nghề sấy và sơ chế các sản phẩm thủy sản), thương mại – du lịch và các lĩnh vực xã hội. Ngoài ra, Quy hoạch đề ra định hướng đảm bảo quốc phòng – an ninh; phương hướng tổ chức lãnh thổ; phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, quy hoạch cảng, về điện – cấp thoát nước, hạ tầng xã hội); phương hướng sử dụng đất; nhu cầu vốn đầu tư và phân kỳ vốn đầu tư; các biện pháp bảo vệ môi trường và các giải pháp thực hiện Quy hoạch.

Danh mục các chương trình, dự án đầu tư trọng điểm để thực hiện Quy hoạch đến năm 2020 cũng được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định phê duyệt quy hoạch nêu trên.

UBND tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở, ngành cấp tỉnh, UBND huyện Trần Văn Thời công bố và tổ chức thực hiện quy hoạch theo quy định./.

Xem thêm: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC