Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

  • Quy hoạch
  • >
  • Quy hoạch phân khu phường Tân Thành thành phố Cà Mau

Quy hoạch phân khu phường Tân Thành thành phố Cà Mau

Việc lập quy hoạch phân khu phường Tân Thành, thành phố Cà Mau nhằm nhanh tạo quỹ đất phát triển đô thị, xây dựng một cấu trúc không gian đô thị đặc thù, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho khu vực, định hình không gian nội thị của Thành phố, tiến hành thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. Đó cũng chính là tiền đề nền tảng vững chắc để từng bước nâng cấp phát triển đô thị, đưa thành phố Cà Mau trở thành đô thị loại 1 trong tương lai.

Quy hoạch phân khu phường Tân Thành thành phố Cà Mau

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC