PHIẾU ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

03/03/2021

Nhằm kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cũng như lắng nghe những góp ý của doanh nghiệp và nhà đầu tư cho chính quyền trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, Quý doanh nghiệp vui lòng cung cấp các thông tin sau:

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP - NHÀ ĐẦU TƯ

1. Tên Doanh nghiệp - Nhà đầu tư:
2. Giấy chứng nhận ĐKDN số: 3. Cấp ngày:
4. Vốn đầu tư / Vốn điều lệ:
5. Địa chỉ trụ sở chính
6. Điện thoại liên lạc:
7. Địa chỉ email:
8. Ngành nghề kinh doanh chính:

9. NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ:

10. NGUYÊN NHÂN GÂY KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ:

11. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP:

Tin liên quan