Đăng ký Doanh nghiệp

Home » Tin tức » PHIẾU ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

PHIẾU ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

Nhằm kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cũng như lắng nghe những góp ý của doanh nghiệp và nhà đầu tư cho chính quyền trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, Quý doanh nghiệp vui lòng cung cấp các thông tin sau:

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP - NHÀ ĐẦU TƯ

1. Tên Doanh nghiệp - Nhà đầu tư:
2. Giấy chứng nhận ĐKDN số: 3. Cấp ngày:
4. Vốn đầu tư / Vốn điều lệ:
5. Địa chỉ trụ sở chính
6. Điện thoại liên lạc:
7. Địa chỉ email:
8. Ngành nghề kinh doanh chính:

9. NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ:

10. NGUYÊN NHÂN GÂY KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ:

11. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP:

TIN TỨC LIÊN QUAN