Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

  • Quy hoạch
  • >
  • Phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Quảng trường Văn hóa trung tâm, các khu đô thị mới trên tuyến đường Ngô Quyền và lân cận

Phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Quảng trường Văn hóa trung tâm, các khu đô thị mới trên tuyến đường Ngô Quyền và lân cận

Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Quảng trường Văn hóa trung tâm, các khu đô thị mới trên tuyến đường Ngô Quyền và lân cận (Khu đô thị mới khóm 5, phường 1); Tỷ lệ 1/2000 được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 21/01/2020

Bản đồ Quy hoạch:

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC