Phê duyệt Đề án phát triển du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U Minh Hạ đến năm 2025

02/09/2019

Ngày 18/02/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 239/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U Minh Hạ đến năm 2025.

Đề án phát triển du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau đến năm 2025

Tin liên quan