Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

Những lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên phát triển

Đầu tư xây dựng cảng Hòn Khoai, đầu tư nhà máy sửa chữa và đóng mới tàu thuyền, đầu tư xây dựng các cảng sông, đầu tư cơ sở hạ tầng khu kinh tế Năm Căn, các khu, cụm công nghiệp, xây dựng các khu đô thị mới; các chợ, trung tâm thương mại, hệ thống giao thông nội tỉnh.

NHỮNG LĨNH VỰC, NGÀNH NGHỀ ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN

Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao, gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sản xuất giống thủy sản, mở rộng diện tích nuôi tôm theo công nghiệp mới, đầu tư có chiều sâu cho hậu cần, dịch vụ nghề cá.

Trên cánh đồng mẫu lớn. Ảnh: Tấn Điệp

Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ; khai thác chế biến gỗ, chế biến thủy hải sản theo hướng gia tăng giá trị các mặt hàng.

Đầu tư có trọng điểm vào lĩnh vực giáo dục, các trung tâm văn hóa thể thao, y tế chất lượng cao, du lịch sinh thái.

Xem thêm: Cà Mau kết nối du lịch tại lễ hội văn hóa ẩm thực ba miền Bắc – Trung – Nam và Hà Giang

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC