Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

Nhà máy cung cấp nước sạch xã Đất Mũi

Tên dự ánNhà máy nước sạch xã Đất Mũi

Mục tiêu dự án: Cung cấp nước sạch sinh hoạt khu vực xã Đất Mũi

Hình thức đầu tư: Kêu gọi xã hội hóa.

Quy mô dự án: Khoảng 1.500-2.000 m3/ngày đêm.

Vốn dự kiến: Nhà đầu tư đề xuất

Tiến độ thực hiện dự án: Giai đoạn 2020-2022

Địa điểm: Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

Diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng : Dự kiến khoảng 600m2

Hiện trạng khu đất: Thuộc quyền quản lý của nhà nước (xã Viên An)

Xem thêm: Khu du lịch – khu công nghiệp Khánh An

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC