Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

  • Kêu gọi đầu tư
  • >
  • Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến các sản phẩm từ chuối xuất khẩu

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến các sản phẩm từ chuối xuất khẩu

– Tên dự án:  Nhà máy chế biến các sản phẩm từ chuối xuất khẩu
– Quy mô: 2,7 ha
– Hình thức đầu tư: 100% vốn của nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư tự huy động vốn
– Vốn đầu tư: Theo dự án đề xuất của nhà đầu tư.
– Địa điểm:  Xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Xem thêm: Dự án đầu tư Nhà máy cấp nước Khu kinh tế Năm Căn

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC