HOTLINE: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@GMAIL.COM

Liên hệ | Hotline: 0290 3540458 – Email: ipeccamau@gmail.com
Search
Close this search box.

Nâng chất nguồn nhân lực du lịch

Nâng chất nguồn nhân lực du lịch

Lớp tập huấn với chủ đề “Marketing Điểm đến du lịch Cà Mau” được tổ chức vào ngày 22/4.Lớp tập huấn thu hút 30 học viên tham gia. Họ là những người đang hoạt động kinh doanh du lịch, người đang làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị, khu, điểm du lịch và các hộ kinh doanh du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh.

Theo Cà Mau online

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC