Đào tạo - Tập huấn

Home » Tin tức » MỜI THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG KHUÔN KHỔ DIỄN ĐÀN SẢN PHẨM OCOP ĐỒNG THÁP VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2021 – “LIÊN KẾT CÙNG PHÁT TRIỂN”

MỜI THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG KHUÔN KHỔ DIỄN ĐÀN SẢN PHẨM OCOP ĐỒNG THÁP VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2021 – “LIÊN KẾT CÙNG PHÁT TRIỂN”

Nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau tham gia giới thiệu, trưng bày và quảng bá sản phẩm OCOP của địa phương tại Diễn đàn Sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2021, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (iPEC) trân trọng kính mời Doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau quan tâm đăng ký Diễn đàn nêu trên.

Bảng đăng ký của Quý Doanh nghiệp/HTX/cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ được iPEC tổng hợp, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ Quý Doanh nghiệp/HTX/cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia Diễn đàn.

iPEC Cà Mau

TIN TỨC LIÊN QUAN