Quyết định

Văn bản pháp quy

Số hiệu:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành:
Từ này:
Đến ngày:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Trích yếu:
STT Số / ký hiệu trích yếu Ngày ban hành cơ quan ban hành tài liệu đính kèm
1 569/QĐ-TTg Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 11/05/2022 Thủ tướng Chính phủ Xem & Tải về
2 10/2021/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao 16/03/2021 Thủ tướng Chính phủ Xem & Tải về
3 1470/QĐ-TTg Quyết định số 1470/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ 22/07/2016 Thủ tướng Chính phủ Xem & Tải về
4 04/2020/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, bảo vệ và phát triển Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau 18/03/2020 UBND tỉnh Cà Mau Xem & Tải về
5 939/QĐ-TTg Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” 30/06/2017 Thủ tướng Chính phủ Xem & Tải về
6 1665/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" 30/10/2017 Thủ tướng Chính phủ Xem & Tải về