Nghị định

Văn bản pháp quy

Số hiệu:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành:
Từ này:
Đến ngày:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Trích yếu:
STT Số / ký hiệu trích yếu Ngày ban hành cơ quan ban hành tài liệu đính kèm
1 30/2022/NĐ-CP 19/05/2022 Chính phủ Xem & Tải về
2 66/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2017/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP 11/06/2020 Chính phủ Xem & Tải về
3 40/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công 06/04/2020 Chính phủ Xem & Tải về
4 24/2019/NQ-HĐND Nghị quyết về ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau 06/12/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Xem & Tải về
5 78/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp 23/08/2018 Chính phủ Xem & Tải về