Luật

Văn bản pháp quy

Số hiệu:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành:
Từ này:
Đến ngày:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Trích yếu:
STT Số / ký hiệu trích yếu Ngày ban hành cơ quan ban hành tài liệu đính kèm
1 64/2020/QH14 Luật đầu tư theo phương thức đối tác thông tư 18/06/2020 Quốc hội Xem & Tải về
2 04/2017/QH14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 12/06/2017 Quốc hội Xem & Tải về