Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

Liên hệ

iPEC

iPEC sẽ là địa điểm, tạo đầu mối, tư vấn trong thực hiện các chính sách đầu tư, khởi nghiệp, giúp các nhà đầu tư thuận lợi và nhanh hơn trong đầu tư và phát triển tại tỉnh Cà Mau.

Thông tin liên hệ

Số 02 Hùng Vương, phường 5, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

0290 3540458

ipeccamau@gmail.com