Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

KHẢO SÁT DDCI CÀ MAU 2023

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã và đang thực hiện nhiều hoạt động nhằm cải thiện và nâng cao môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nỗ lực hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp; trong đó bao gồm xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (gọi tắt là DDCI). Thông qua đánh giá DDCI, Sở ban ngành và UBND cấp huyện có thể giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đồng hành cùng doanh nghiệp với mục tiêu “doanh nghiệp phát triển – địa phương thịnh vượng”.

DDCI Cà Mau là gì?

Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh về điều hành kinh tế cấp Sở, Ban, Ngành và Địa phương thuộc tỉnh, gọi tắt bằng tiếng Anh là DDCI (Department & District Competitiveness Index) được xây dựng và phát triển trên cơ sở nghiên cứu từ bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh – PCI (Provincial Competitiveness Index) của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với USAID (Hoa Kỳ). Đây là một chỉ số tổng hợp sử dụng để đánh giá các khía cạnh khác nhau về năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh của các Sở, Ban, Ngành và Địa phương trên toàn tỉnh.

 

Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (iPEC)-  đơn vị chủ trì thực hiện khảo sát DDCI Cà Mau
Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (iPEC)
–  đơn vị chủ trì thực hiện khảo sát DDCI Cà Mau

DDCI Cà Mau được xây dựng với mục đích: 

Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh về điều hành kinh tế cấp Sở, Ban, Ngành và Địa phương của tỉnh Cà Mau (DDCI) nhằm mục đích đánh giá năng lực của chính quyền các huyện, thành phố thuộc tỉnh và các Sở, Ban, Ngành trên khía cạnh điều hành kinh tế, từ đó tạo động lực cải thiện chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạo môi trường thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp đang hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Kết quả đạt được từ quá trình đánh giá Chỉ số DDCI sẽ là một giải pháp hiệu quả và đồng bộ để cải thiện chất lượng điều hành kinh tế của toàn tỉnh, giúp tỉnh Cà Mau bứt phá trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong những năm tiếp theo.

Tác động mà DDCI dự kiến sẽ mang lại

DDCI thay đổi tư duy về điều hành: DDCI giúp các Sở, Ban, Ngành và Địa phương thay đổi tư duy điều hành theo hướng lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, coi sự phát triển của doanh nghiệp làm động lực và mục tiêu phát triển của địa phương.

DDCI tạo động lực thay đổi: Kết quả đánh giá DDCI tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền các huyện, thành phố thuộc tỉnh và các Sở, Ban, Ngành, từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.

DDCI tạo ra công cụ giám sát và phản biện hiệu quả: DDCI trở thành kênh thông tin tin cậy, rộng rãi để doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến nâng cao năng lực điều hành của chính quyền địa phương; nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của các Sở, Ban, Ngành và các tổ chức liên quan. Thông qua kênh này chính quyền có thể nắm tình hình và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

 

DDCI Cà Mau được thực hiện hàng năm từ năm 2021

Các đơn vị thuộc đối tượng được doanh nghiệp đánh giá

Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau có chức năng, nhiệm vụ liên quan nhiều đến cải thiện môi trường đầu tư và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, nhà đầu tư, bao gồm hai nhóm Sở, Ban, Ngành và địa phương.

Nhóm Sở, Ban, Ngành, gồm 15 đơn vị: (01) Sở Kế hoạch và Đầu tư, (02) Sở Xây dựng, (03) Sở Công thương, (04) Sở Tài nguyên và Môi trường, (05) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, (06) Sở Khoa học và Công nghệ, (07) Sở Giao thông Vận tải, (08) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, (09) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, (10) Sở Thông tin và Truyền thông, (11) Sở Tư pháp, (12) Ban Quản lý các Khu kinh tế, (13) Cục Thuế, (14) Công an tỉnh, (15) Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Nhóm UBND cấp huyện, thành phố, gồm 09 đơn vị: (1) Thành phố Cà Mau, (2) Huyện Ngọc Hiển, (3) Huyện Năm Căn, (4) Huyện Đầm Dơi, (5) Huyện Thới Bình, (6) Huyện U Minh, (7) Huyện Trần Văn Thời, (8) Huyện Phú Tân, (9) Huyện Cái Nước.

Có bao nhiêu mẫu phiếu khảo sát DDCI?

Có 2 mẫu phiếu dùng trong khảo sát DDCI: một mẫu phiếu dùng để đánh giá về Sở, Ban, Ngành (Phiếu A) và một mẫu phiếu dùng để đánh giá Địa phương (Phiếu B). Việc lựa chọn doanh nghiệp (Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh) để trả lời phiếu khảo sát là hoàn toàn ngẫu nhiên. Doanh nghiệp có thể lựa chọn trả lời 01 phiếu hoặc trả lời cả 02 phiếu.

Phương pháp triển khai khảo sát DDCI?

Danh sách doanh nghiệp tham gia khảo sát được lấy từ danh sách doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh đang nộp thuế tại các địa phương và được phân bổ theo tính chất của doanh nghiệp, địa bàn, lĩnh vực hoạt động.

Đối tượng khảo sát thuộc các thành phần: Các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thuộc mọi thành phần đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn Tỉnh.

Nhóm nghiên cứu lựa chọn số lượng mẫu khảo sát phù hợp để đại diện tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.

Toàn bộ quá trình quản lý và xử lý dữ liệu sẽ do đơn vị tư vấn độc lập của tỉnh thực hiện.

Hiện có hơn 650 doanh nghiệp tham gia khảo sát DDCI chính quyền cấp huyện và hơn 1000 doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá DDCI đối với sở ban ngành.

Địa phươngSố lượng DN tham gia khảo sátTỷ lệ phần trăm
01. Thành phố Cà Mau1350,21
02. Huyện Ngọc Hiển600,09
03. Huyện Năm Căn670,10
04. Huyện Đầm Dơi650,10
05. Huyện Thới Bình640,10
06. Huyện U Minh670,10
07. Huyện Trần Văn Thời690,11
08. Huyện Phú Tân570,09
09. Huyện Cái Nước690,11
Tổng6531,00

 

Sở ban ngànhSố lượng DN tham gia khảo sátTỷ lệ phần trăm
01. Sở Kế hoạch và Đầu tư125            0,12
02. Sở Xây dựng66            0,06
03. Sở Công thương126            0,12
04. Sở Tài nguyên và Môi trường74            0,07
05. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn56            0,05
06. Sở Khoa học và Công nghệ49            0,05
07. Sở Giao thông Vận tải49            0,05
08. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội40            0,04
09. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch77            0,07
10. Sở Thông tin và Truyền thông20            0,02
11. Sở Tư pháp33            0,03
12. Ban Quản lý Khu kinh tế32            0,03
13. Cục Thuế124            0,12
14. Công an tỉnh35            0,03
15. Bảo hiểm xã hội tỉnh125            0,12
Tổng1031            1,00

 

Quét mã QR để xem Thư ngỏ của Chủ tịch UBND tỉnh và Phiếu khảo sát

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC