Hotline: 0290 3540 458

EMAIL: iPECAMAU@gmail.com

EN | VI

  • Tin tức thương mại
  • >
  • iPEC tham gia lễ khởi động Hợp phần 3 của “Dự án Chính sách Thương mại và Xúc tiến Xuất khẩu do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ – SwissTrade”

iPEC tham gia lễ khởi động Hợp phần 3 của “Dự án Chính sách Thương mại và Xúc tiến Xuất khẩu do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ – SwissTrade”

Ngày 26/7/2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau đã tham gia Lễ khởi động Hợp phần 3 – Dự án Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ.

Đây là chương trình hỗ trợ kỹ thuật về thương mại trong 4 năm (từ 2021-2024) do Tổng cục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sỹ (SECO) tài trợ với mục tiêu hỗ trợ Việt Nam đạt tăng trưởng kinh tế bền vững và giảm tỷ lệ đói nghèo thông qua tăng cường hoạt động thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thông qua cải thiện các điều kiện khung thuận lợi cho phát triển xuất nhập khẩu, tăng cường cơ chế đối thoại công tư và phát triển hệ sinh thái năng động hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu.

Mục tiêu tổng thể của Dự án nhằm nâng cao thành tích xuất khẩu và năng lực cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam một cách bền vững và toàn diện thông qua cải thiện các điều kiện khung thuận lợi cho phát triển xuất nhập khẩu, tăng cường cơ chế đối thoại công – tư và phát triển hệ sinh thái năng động hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu.

Cục Xúc tiến thương mại là cơ quan đầu mối được Bộ Công thương giao nhiệm vụ trực tiếp triển khai các hoạt động thuộc Hợp phần 3 của Dự án. Hợp phần 3 Dự án SwissTrade tập trung xây dựng và triển khai “Chương trình Hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh – gọi tắt là chương trình ICG” với mục đích tăng cường năng lực dịch vụ xuất khẩu, hỗ trợ xây dựng HỆ SINH THÁI XÚC TIẾN XUẤT KHẨU thông qua tài trợ cho các Tiểu dự án của Tổ chức hỗ trợ thương mại (BSO) ở cả khu vực công và tư để triển khai các sáng kiến về hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chương trình ICG dự kiến sẽ tài trợ từ 10-15 Tiểu dự án, được lựa chọn thông qua một quy trình cạnh tranh và triển khai qua ba (03) đợt mời nộp đề xuất dự án. Quy mô tài trợ tối đa là 150.000 USD/Tiểu dự án trong thời gian từ 12 – 24 tháng.

Ngoài việc tiếp nhận nguồn lực để thực hiện các Tiểu Dự án, các BSO sẽ được nâng cao năng lực để cải thiện hơn nữa dịch vụ cung cấp cho các DNNVV nhằm gia tăng xuất khẩu cả về quy mô và chất lượng, góp phần quan trọng trong việc tạo ra các giá trị bền vững trong công tác xúc tiến xuất khẩu tại Việt Nam.

Xem thêm: Cà Mau tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ

​​​​​​​​​​Xuân Anh

Khởi nghiệp Cà Mau

Hoạt động iPEC