danh mục

Home » Tin tức » HỌP TỔ TƯ VẤN GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP CẤP TỈNH, ĐỢT 1 NĂM 2022

HỌP TỔ TƯ VẤN GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP CẤP TỈNH, ĐỢT 1 NĂM 2022

Căn cứ Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 01/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Cà Mau năm 2022, ngày 28/10/2022, Tổ trưởng Tổ Tư vấn giúp việc của Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh tổ chức cuộc họp các thành viên Tổ Tư vấn, giúp việc Hội đồng nhằm chuẩn bị cho công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 1 năm 2022.

Dự và chủ trì cuộc họp có ông Nguyễn Bá Thuấn – Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn – Tổ trưởng Tổ Tư vấn giúp việc và các thành viên Tổ Tư vấn giúp việc của Hội đồng theo Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc thành lập lại Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau và Tổ Tư vấn, giúp việc Hội đồng.

Các thành viên Tổ tư vấn, giúp việc Hội đồng nhận xét, đánh giá, chấm điểm sản phẩm OCOP đợt 1, năm 2022

Đợt này, tỉnh Cà Mau có 24 sản phẩm của 11 chủ thể đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh của 06 huyện và thành phố Cà Mau. Trong đó, huyện Thới Bình có 01 sản phẩm của 01 chủ thể, huyện Phú Tân có 01 sản phẩm của 01 chủ thể, huyện Đầm Dơi có 10 sản phẩm của 04 chủ thể, huyện Trần Văn Thời có 03 sản phẩm của 02 chủ thể, huyện Ngọc Hiển có 04 sản phẩm của 02 chủ thể và thành phố Cà Mau có 05 sản phẩm của 01 chủ thể tham gia.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Bá Thuấn phát biểu gợi ý cho các thành viên tổ Tư vấn, giúp việc căn cứ theo Hướng dẫn số 32 của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của tỉnh để làm cơ sở đánh giá sản phẩm chặt chẽ hơn. Đồng thời, các thành viên Tổ Tư vấn, giúp việc chấm điểm độc lập trên cơ sở hồ sơ và tài liệu minh chứng của các chủ thể tham gia Chương trình đăng ký và trên cơ sở cảm nhận trực quan và dùng thử các sản phẩm được trưng bày tại cuộc họp. Sau một ngày trao đổi, thảo luận và làm việc hiệu quả, Tổ Tư vấn, giúp việc Hội đồng đã đánh giá, chấm điểm sơ bộ sản phẩm OCOP của các chủ thể. Đồng thời, Tổ trưởng Tổ Tư vấn, giúp việc Hội đồng đã chỉ đạo cho các bộ phận chuyên môn của Chi cục Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương và các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, tài liệu minh chứng theo ý kiến của các thành viên Tổ Tư vấn, giúp việc Hội đồng để trình Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh xem xét, đánh giá, phân hạng.

Đức Xinh

TIN TỨC LIÊN QUAN