Những lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên phát triển
  • Đầu tư xây dựng cảng Hòn Khoai, đầu tư nhà máy sửa chữa và đóng mới tàu thuyền, đầu tư xây dựng các cảng sông, đầu tư cơ sở hạ tầng khu kinh tế Năm Căn, các khu, cụm công nghiệp, xây dựng các khu đô thị mới; các chợ, trung tâm thương mại, hệ thống giao thông nội tỉnh.
  • Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao, gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sản xuất giống thủy sản, mở rộng diện tích nuôi tôm theo công nghiệp mới, đầu tư có chiều sâu cho hậu cần, dịch vụ nghề cá.
  • Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ; khai thác chế biến gỗ, chế biến thủy hải sản theo hướng gia tăng giá trị các mặt hàng.
  • Đầu tư có trọng điểm vào lĩnh vực giáo dục, các trung tâm văn hóa thể thao, y tế chất lượng cao, du lịch sinh thái.
Một số chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đến năm 2020

Tổng sản phẩm trong tỉnh, bình quân tăng từ 7-7,5%/năm.

GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 3.000 USD.

Kim ngạch xuất khẩu: 1,7 tỷ USD.

Cơ cấu kinh tế đến năm 2020

Ngư, nông, lâm nghiệp: 23%

Công nghiệp, xây dựng: 31%

Dịch vụ: 42,5%

Thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm từ trợ cấp sản phẩm: 3,5%

Quy hoạch phát triển tỉnh Cà Mau đến năm 2020 định hướng đến năm 2030

Với tầm nhìn xa, Cà Mau ưu tiên, khuyến khích đầu tư những ngành, lĩnh vực Cà Mau có thế mạnh.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020 gắn kết trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của các nước và Chiến lược Biển Việt Nam. Trong đó, Cà Mau ưu tiên khuyến khích đầu tư vào ngành, lĩnh vực: Xây dựng Cảng Biển, đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, nuôi trồng chế biến thủy sản, Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Trung tâm thương mại, xây dựng và chỉnh trang đô thị…

GỬI CÂU HỎI CHO CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY

Họ Tên *: Email *:
Nội dung *: