Văn bản pháp quy

Số hiệu:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành:
Từ này:
Đến ngày:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Trích yếu:
STT Số / ký hiệu trích yếu Ngày ban hành cơ quan ban hành tài liệu đính kèm
1 3854/NHNN-TTh V/v truyền thông chương trình hồ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP 08/06/2022 Ngân hàng Nhà nước Xem & Tải về
2 31/2022/NĐ-CP Nghị định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 20/05/2022 Chính phủ Xem & Tải về
3 03/2022/TT-NHNN Hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 20/05/2022 Ngân hàng Nhà nước Xem & Tải về
4 28/2021/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 28/12/2021 Thương binh và Xã hội Xem & Tải về
5 30/2022/NĐ-CP Quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia 19/05/2022 Chính phủ Xem & Tải về
6 569/QĐ-TTg Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 11/05/2022 Thủ tướng Chính phủ Xem & Tải về
7 988 /SLĐTBXH-GDNNVL Tăng cường triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 29/04/2022 Thương binh và Xã hội Xem & Tải về
8 887/UBND-TH Triển khai ý kiến kết luận của Bí thư Tỉnh ủy về các dự án trọng điểm 24/02/2022 UBND tỉnh Cà Mau Xem & Tải về
9 32/KH-UBND Kế hoạch - Công tác thông tin đối ngoại năm 2022 17/02/2022 UBND tỉnh Cà Mau Xem & Tải về
10 721/UBND-KGVX V/v tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 15/02/2022 UBND tỉnh Cà Mau Xem & Tải về